Avaleht | Kooseluseadus Toeta Algatajad | Toetajad Kontakt

Kooseluseadus
17. aprillil 2014 esitasid 40 Riigikogu saadikut parlamendile menetlemiseks kooseluseaduse eelnõu.

Tegemist on seadusega, mis reguleeriks nii eri- kui samasooliste paaride kooselu.

Kooselu reguleerimisest kõneldes peetakse silmas kahe lähisuhtes oleva inimese soovi teineteisele pühenduda ning vajadust leppida kokku kohustustes ja õigustes, mis neil teineteise ja ühiselt kasvatatavate laste suhtes on.

Täna on valdkond samasooliste paaride jaoks Eestis reguleerimata, mis põhjustab ebakindlust paljudele inimestele, sh peredele, kus kasvavad lapsed.

Erisooliste paaride jaoks oleks kooselu registreerimine lisavõimalus abielu kõrval.

Loe lähemalt kooseluseaduse sisu, sellega seotud arvamuste ning menetluse kohta Riigikogus Eesti Inimõiguste Keskuse kodulehelt.